image

image
image
image

image


Verantwoordelijke ledenadministratie: 

Carine Germeau-De Cock
K.L.Verbraekenstraat 13

carinedecock@gmail.com

debond

 
Wil je lid worden van de Gezinsbond ? Dan hebben we nodig : je naam en adres ? eventueel een oud lidnummer (bv. gratis lid n.a.v. een geboorte)

Wat kost een lidmaatschap voor 2016 : 40 euro per jaar.

Waar kan je hiervoor terecht ?: Op het ledensecretariaat : Burg. K.L. Verbraekenstraat 13, Sint-Gillis-Waas.

Is het voor jou makkelijker om dit per mail te regelen? : Mail je gegevens dan door naar : carinedecock@gmail.com.

Je kan het lidgeld op de rekening nr BE26 7835-2486-5229 storten op naam van Gezinsbond afd St-Gillis-Waas.
Breng alvast carinedecock@gmail.com op de hoogte van uw eerste storting van het lidgeld, hetzij per mail of telefoon. Zij doet dan het nodige, en zal er dan voor zorgen dat je lidkaart thuis wordt afgegeven (na ontvangst van het lidgeld).

Om het milieu en onze kas te sparen versturen wij het twee-mandelijkse berichtenblad electronisch. (op eenvoudige verzoek kan er nog steeds voor een papieren versie gezorgd worden).


image